Wilsverklaring inzake donatie menselijk lichaamsmateriaal

Inwoners van België gaan in de regel stilzwijgend akkoord om menselijk lichaamsmateriaal te doneren wanneer ze overlijden, tenzij ze verzet aantekenen. De aanvrager kan zijn of haar wilsverklaring op elk moment wijzigen of intrekken. 

Voorwaarden

U kunt de wilsverklaring voor donatie van lichaamsmateriaal registeren van een inwoner van België als die voldoet aan twee voorwaarden:

  • Hij of zij is in het bevolkingsregister ingeschreven of is al langer dan zes maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister
  • Hij of zij is wilsbekwaam. Hij of zij is in staat om zijn of haar wil uit te drukken en voldoende maturiteit om dergelijke beslissing te nemen.

De aanvrager kan vier verschillende verklaringen laten registreren:

  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) organen wil afstaan voor transplantatie bij mensen die op een donororgaan wachten
  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) cellen en weefsels wil afstaan voor transplantatie
  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) lichaamsmateriaal wil afstaan om er geneesmiddelen mee te maken: lichaamsmateriaal kan bijvoorbeeld als grondstof dienen voor geavanceerde therapieën
  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) lichaamsmateriaal wil afstaan voor wetenschappelijk onderzoek zonder toepassing op de mens. Dit onderzoek helpt om de gezondheidszorg verder te ontwikkelen.

Meer informatie?

  Domnique Moreels

  dominique.moreels@zwevegem.be