Wilsverklaring inzake euthanasie

Euthanasie betekent levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf. Je moet er dus zelf om vragen. Wanneer je bij bewustzijn bent, stelt er zich op dit vlak geen probleem. Maar hoe zit het met euthanasie wanneer je niet meer bij bewustzijn bent? In dat geval kan je voorafgaand een wilsverklaring opstellen. Deze wilsverklaring geldt echter maar voor een specifieke situatie, namelijk wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt. 

Voorwaarden
  • De verklaring moet schriftelijk opgemaakt worden (Wilsverklaring euthanasie)
  • De persoon die de wilsverklaring aanvraagt moet handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd zijn.
  • Bij het opstellen van die verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Eén van de getuigen mag geen enkel belang hebben bij het overlijden van de verklaarder.
  • In de verklaring mag ook één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden.  Aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen is niet verplicht. De huisarts, verplegend personeel of behandelend geneesheer kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.
  • De verklaring moet gedateerd worden en ondertekend zijn door alle partijen 
  • De ondertekening van de verklaarder en de getuigen moet op dezelfde dag gedateerd zijn.
  • De verklaring is geldig voor onbepaalde duur. De verklaring kan ingetrokken of herzien worden. 

Meer informatie?

  Domnique Moreels

  dominique.moreels@zwevegem.be