Vrijwilliger Vrijwilligt

Vrijwilligers vormen een waardevolle aanvulling bij de uiteenlopende taken die we als lokaal bestuur hebben en de kwalitatieve dienstverlening die we willen bieden. Het is dus een bewuste keuze om samen te werken met enthousiaste vrijwilligers, want samen maken we de gemeente tot een diverse, bruisende gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

Vrijwilligers worden mee ingeschakeld in de dagelijkse werking van verschillende gemeentediensten. Door deze grote verscheidenheid aan vrijwilligersopdrachten is een coherente aanpak noodzakelijk.  Binnen onze organisatie kan de vrijwilliger rekenen op deskundige ondersteuning en het lokale bestuur stelde daarom een eigen intern vrijwilligersbeleid op. Het beleid reikt handvaten aan de diensten voor kwalitatieve omgang met vrijwilligers en stelt het welbevinden van de vrijwilliger voorop. We zorgen voor duidelijke communicatie met onze vrijwilligers, voorzien de nodige verzekeringen en waarderen onze eigen vrijwilligers op gepaste momenten.

Vrijwilligerswerk op maat

Het lokale bestuur Zwevegem streeft naar een vrijwilligersgroep die een weerspiegeling is van de diversiteit binnen de gemeente. Vertrekkend vanuit de eigen interesses, talenten en competenties, en rekening houdend met de mogelijkheden binnen het vrijwilligersaanbod, krijgt iedereen de kans om vrijwilligerswerk op maat te doen.

Het lokale bestuur Zwevegem omkadert alle vrijwilligers kwaliteitsvol. Zowel de vrijwilliger die zich op regelmatige basis engageert, als de vrijwilliger die zich af en toe inzet, wordt in zijn engagement gewaardeerd, begeleid en ondersteund.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Een vrijwilliger kiest voor een engagement binnen het lokale bestuur Zwevegem. Die inzet helpt mee de doelstellingen te realiseren en wordt door de diensten sterk gewaardeerd.