Zorgcoördinatie: jouw eerste aanspreekpunt

Weet je dat we je kunnen helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Dat je daarbij misschien recht hebt op premies? Wil je weten wat je mogelijkheden zijn als de gewone thuiszorg niet meer volstaat?

Voor elke vraag, eenvoudig of ingewikkeld, die gaat over zorg en thuis blijven wonen kan je contact opnemen met de zorgcoördinator van de dienst Eerstelijnszorg.

Ook bij complexe thuiszorgsituaties en/of een gebrek aan een sociaal netwerk kan de zorgcoördinator de afstemming van de hulp op zich nemen.

Hiervoor kan je bij ons terecht

  • info en advies
  • aanvraag premies, toelagen, tegemoetkoming
  • sociaal netwerk opbouwen
  • inschakeling van professionele hulp
  • zorgafstemming via overleg
  • opvolging via een zorgenplan en communicatieschrift
  • evaluatie en bijsturing hulpaanbod

 

Voorwaarden

Voor iedereen van Groot-Zwevegem die informatie, ondersteuning en begeleiding nodig heeft bij de opstart van thuishulp en/of het verbeteren van de huidige thuiszorgsituatie. 

Kosten

Gratis

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de thuiszorgcoördinator, zij komt langs aan huis.

Extra informatie

www.socialekaart.be

www.premiezoeker.be

www.rechtenverkenner.be