Alle straatlampen worden ledlampen

Gepubliceerd op Woensdag 11 december 2019

Zwevegem bouwt openbare verlichting om naar ultrazuinige ledverlichting

In opdracht van het lokaal bestuur Zwevegem gaat het netbedrijf Fluvius tegen 2030 het integrale openbaar verlichtingspark ombouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Via die versnelde ombouw mikt Zwevegem vooral op een forse daling van zijn energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden. 

Het juiste licht op de juiste plaats

Het uitgangspunt bij de vervanging van klassieke lampen door led-toestellen is steeds het beter verlichten van de openbare weg, gecombineerd met een lager vermogen. Bij elke vervanging wordt een lichtberekening uitgevoerd die rekening houdt met het vereiste lichtniveau van elke specifieke straat, fietspad op plein.

Parameters als het lichtniveau, kleurtemperatuur en het brandprogramma worden zo per cluster afgetoetst aan het regiomasterplan openbare verlichting  van de gemeente Zwevegem.

Om een optimaal verlichtingsniveau te halen is het soms noodzakelijk om de hoogte en de tussenafstanden van de palen te veranderen. De nieuwe ledverlichting laat ook toe om de lichtbundel beter te richten naar het openbaar domein, waardoor het strooilicht in voortuinen of op gevels wordt beperkt.

Minimale hinder voor buurtbewoners

Zoals altijd tracht Fluvius alle hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. Daarom verloopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd.