Nieuws - meest recent

De gemeente Zwevegem sluit zich aan bij de groepsaankoop van "West-Vlaanderen kiest zonne-ergie". Met deze groepsaankoop is het (zelf) opwekken van zonne-energie toegankelijk voor alle inwoners en bedrijven.

OCMW Zwevegem verkoopt 2 percelen landbouwgrond gelegen in de Pontstraat te Heestert.

Stikstof afzetten in speciale beschermingszones maakt de realisatie van de natuurdoelen moeilijk tot zelfs onmogelijk. Hierdoor wordt het ook moeilijker om vergunningen te verlenen aan bedrijven die stikstof uitstoten in de buurt van deze zones.

sep
30

Op zondag 30 september 2018 opent de Courbe voor het eerst de deuren op de site Leanderhof.

sep
20

Op donderdag 20 september vindt de voorstelling van het actieplan plaats om 18 uur in het Gemeentepunt.

De blauwe PMD-zak is na twintig jaar volledig ingeburgerd in België. Maar de tijd staat niet stil. Dankzij nieuwe technieken kunnen we vandaag al veel meer verpakkingen recycleren.

4 reacties

Waar en wanneer zijn er wegenwerken of onderhoudswerken in Zwevegem?

6 reacties
aug
06

De provincie West-Vlaanderen zal herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan het fietspad ‘Guldenspoorpad’ tussen de tussen Lode de Boningelaan in Kortrijk en de Harelbeekstraat in Zwevegem.

1 reacties

De gemeente Zwevegem heeft de eerste oplaadpunten voor elektrische wagens geïnstalleerd, in Heestert (parking Gauwelstraat-Vierkeerstraat) en in Sint-Denijs (parking Koffiestraat).

Publieke inspraak van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 over de Aanduiding van watergevoelige Openruimtegebieden
Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.