Vestigingspremie buurtwinkels

Voor de leefbaarheid van de dorpskernen is het van belang dat er een minimumaanbod is aan dagelijkse goederen. Dat aanbod dreigt in sommige dorpskernen verloren te gaan. Om het aanbod in leven te houden en om de opstart van een handelszaak met een welbepaald aanbod te stimuleren werd een subsidiereglement goedgekeurd. Het reglement voorziet een subsidie van max. 7.500 euro aan ondernemers die een zaak opstarten binnen een welbepaalde sector (bakkerij, slagerij, viswinkel of buurtwinkel). Deze subsidie moet aangewend worden om noodzakelijke investeringen te doen om tot de opstart van de zaak over te kunnen gaan.  

Doel? 
Aanbod van dagelijkse goederen bestendigen. 

Voor wie? 
De bakkerij, slagerij, vishandel en buurtwinkel die zich wil vestigen in een woonkern waar het aan een minimumaanbod van dagelijkse producten ontbreekt.  

Premiebedrag? 
Max. 7.500 euro.
Deze subsidie moet aangewend worden om noodzakelijke investeringen te doen om tot de opstart van de zaak over te kunnen gaan. (bvb aankoop van rekken en toonbank, aankoop van machines en toestellen noodzakelijk om de zaak uit te baten, aanschaf en het plaatsen van reclame- en uithangborden, werken voor verbetering van de toegang tot het handelspand voor personen met een handicap, aankoop van soft- of hardware, …) 

Komen niet in aanmerking

  • Initiatieven die binnen een wandelafstand van 800 m concurrentie- verstorend kunnen zijn
  • Winkels met een netto verkoopoppervlakte groter dan 200 m²
  • Ketenfiliaalhouders, uitgezonderd zelfstandig concessiehouders
  • Verhuizing van een winkel waarbij op de locatie van herkomst een nieuw tekort aan minimaal aanbod wordt gecreëerd
  • Winkels die reeds van start gegaan zijn vóór de inwerkingtreding van de onderhavig subsidiereglement
  • Overnames van bestaande winkels met hetzelfde aanbod  

Meer info of vragen ? Dienst ondernemen helpt jou graag verder

Aanvraagformulier

Reglement