Aangifteformulier belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

Identificatie van de belastingsplichtige
Facturatiegegevens
Gegevens voor de berekening van de belasting
Tarief
Zijn deze criteria voor vrijstelling van toepassing?
De publicaties die in aanmerking genomen worden voor de vrijstelling zijn de eerste twee die verspreid worden.
Handtekening
geldt als handtekening