Charter voor Biodiversiteit 2020 - 2025

In 2021 sloot het lokaal bestuur Zwevegem, in samenwerking met Natuurpunt VZW, het charter voor biodiversiteit af. Met dit charter reikt Natuurpunt vzw de hand om dringend en effectief – in praktijk en op het veld – samen te werken om het verlies van biodiversiteit terug te dringen, ook in onze gemeente. Het baseert zich op de internationale verdragen van de VN-duurzaamheidstop in Johannesburg in 2002, de biodiversiteitsconferentie in Nagoya in 2010 en brengt het Europees natuurbeleid in de praktijk. Het charter legt de prioriteit bij de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen, met hun leefgebieden en soorten, waarvoor onmiddellijk beleidsmaatregelen en acties ter behoud en herstel nodig zijn.

Samenwerkingsverband gebaseerd op 4 punten

  • Kennis: samenbrengen van gegevens
  • Communicatie: tussen partners onderling en naar het grote publiek toe
  • Betrokkenheid: stimuleren van doelgroepen en middenveld
  • Concrete actie: behoud en herstel van leefgebieden en soorten

Download hier het biodiversiteitscharter (pdf)