Bosbeleid Zwevegem

De functie van bossen, en natuur in het algemeen, kan niet onderschat worden. Zowel op vlak van natuurwaarde als op recreatief en sociaal vlak bieden bossen een grote meerwaarde aan de leefomgeving van mensen. Daarbovenop spelen de bossen een essentiële rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Bossen zijn havens van biodiversiteit, buffers van temperatuur en water. En vooral: ze hebben een massieve capaciteit om CO2 te binden.

Een andere uitdaging voor de toekomst wordt wellicht de waterhuishouding. Water wordt het nieuwe goud. De toegang tot voldoende (drinkbaar) water veilig stellen voor toekomstige generaties is een werk dat nu moet aangepakt worden. De rol van bossen en natuur in deze waterhuishouding en –zuivering is zeer groot en bovendien financieel interessant.

Al goed en wel, maar wat doet Zwevegem?

Het lokaal bestuur Zwevegem onderzoekt zelf waar we grond kunnen verwerven en bos kunnen aanplanten. Het bestuur wil ook private initiatieven ondersteunen. Hiervoor keurde de gemeenteraad op 28 september 2020 het bosbeleidsplan en subsidiereglement goed.

Deze webpagina dient om door het bos de bomen te zien op vlak van subsidies. Binnenin vindt u een overzicht van alle beschikbare subsidies. We hopen dat er veel gebruik wordt van gemaakt!