Bosbeleid Zwevegem

Het valt niet te ontkennen dat het huidige klimaat sterk onder druk staat. Deze verandering laat zich vooral voelen in veranderende weerspatronen met extreme weersomstandigheden als gevolg. We stellen een toevloed aan hittegolven vast, afgewisseld met uitzonderlijk grote neerslag op korte termijnen. Hierdoor vormen zowel watertekort als wateroverlast een uitdaging. Daaruit vloeien dan weer problemen voort als erosie, een landbouw onder zware druk, bedreiging van de biodiversiteit, en dergelijke meer.

Dé bepalende factor in klimaatverandering is de CO2-uitstoot. Door de immense CO2-uitstoot van hoofdzakelijk voertuigen en industrie verhoogt de gemiddelde temperatuur van de aarde voortdurend. Dit proces zal blijven versnellen tenzij er tijdig voldoende maatregelen getroffen worden!

Het lokaal bestuur Zwevegem gelooft dat om deze kentering in te zetten er voor iedereen een rol is weggelegd. Zowel voor het gemeentebestuur en andere overheden, als voor particuliere grondeigenaars. Samen staan we sterker om deze klimaatverandering een halt toe te roepen! Maar hoe zien we dit dan?

Welke rol spelen bossen voor mens en klimaat?

De functie van bossen, en natuur in het algemeen, kan niet onderschat worden. Zowel op vlak van natuurwaarde als op recreatief en sociaal vlak bieden bossen een grote meerwaarde aan de leefomgeving van mensen. Zeker in het voorjaar van 2020 werden we met z’n allen met de neus op de feiten gedrukt en hebben we ervaren dat de nabijheid van natuur en bos een gegeerd goed is.  

Daarbovenop spelen de bossen een essentiële rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Bossen zijn havens van biodiversiteit, buffers van temperatuur en water. En vooral: ze hebben een massieve capaciteit om CO2 te binden.

Een andere uitdaging voor de toekomst wordt wellicht de waterhuishouding. Water wordt het nieuwe goud. De toegang tot voldoende (drinkbaar) water veilig stellen voor toekomstige generaties is een werk dat nu moet aangepakt worden. De rol van bossen en natuur in deze waterhuishouding en –zuivering is zeer groot en bovendien financieel interessant.

Al goed en wel, maar wat doet Zwevegem?

Het lokaal bestuur Zwevegem onderzoekt zelf waar we grond kunnen verwerven en bos kunnen aanplanten. Het bestuur wil ook private initiatieven ondersteunen. Hiervoor keurde de gemeenteraad op 28 september 2020 het bosbeleidsplan en subsidiereglement goed.

Deze webpagina dient om door het bos de bomen te zien op vlak van subsidies. Binnenin vindt u een overzicht van alle beschikbare subsidies. We hopen dat er veel gebruik wordt van gemaakt!