Dode dieren

Landbouwdier of gezelschapsdieren?

Dit zijn dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren: honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièrevogels, duiven en vissen. Dit zijn ook konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is. Runderen, schapen, (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten zijn geen gezelschapsdieren maar landbouwhuisdieren.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Landbouwdieren: Weegt het gezelschapsdier meer dan 10 kilogram of gaat het wettelijk om een landbouwdier, dan moet dit dier verplicht naar de erkende verwerker worden afgevoerd. Dit kan via een erkend ophaler of geregistreerd vervoerder.  Een volledige lijst vind je op: www.ovam.be
  • Dierenartsen: Gezelschapsdieren die sterven bij een dierenarts kunnen vandaaruit rechtstreeks naar een erkend ophaler worden gebracht. 
  • Erkende overslagstations: Gezelschapsdieren kunnen worden ingezameld via vergunde inzamelplaatsen, zoals bij IMOG Harelbeke (zie volgende paragraaf). 
  • Dierencrematorium: In Vlaanderen is een beperkt aantal crematoria vergund voor het verbranden en eventueel tijdelijk opslaan van dode gezelschapsdieren. Dierencrematoria moeten vergund en erkend zijn voor de exploitatie en indien ze zelf gezelschapsdieren ophalen over een erkenning voor het ophalen van dierlijk afval.
  • Begraven: Het begraven in eigen tuin is eventueel nog mogelijk maar hierbij moet voldaan worden aan een reeks stringente voorwaarden vanuit Vlarem (enkel gezelschapsdieren tot 10 kg, minstens een halve meter diep, enkel biologisch afbreekbare verpakking).

Erkende inzamelplaats

Op het overslagstation in Harelbeke is een koelcel voorzien met daaraan gekoppeld een georganiseerde ophaling en verwijdering. Dode gezelschapsdieren kunnen worden aangeleverd in lekvrije verpakkingen, die bij Imog te verkrijgen zijn. De dieren worden tijdelijk opgeslagen en via een erkend ophaler  naar de erkende verwerker getransporteerd. Met deze dienstverlening van Imog is het dus de bedoeling om naast de huidige en bestaande afvoercircuits een oplossing te bieden voor de particulier die overblijft met zijn overleden gezelschapsdier of voor de overheidsdiensten die geen raad weten met toevallig aangetroffen zaken. Voor bijkomende informatie kunt u steeds een folder aanvragen bij Imog.

Meer info

www.rendac.be/veelgestelde-vragen/aanbieden-kadavers