Drankvergunning

Om alcoholische dranken te verkopen heb je een “handelaarsvergunning alcohol” nodig. Het maakt niet uit of je een groothandel of kleinhandel bent. De handelaarsvergunning alcohol vraag je aan bij de dienst Douane en Accijnzen. Je kan hiervoor ook terecht bij je ondernemingsloket. Ook dan kan de gemeente je nog om een bewijs van goed gedrag en zeden vragen en eventueel om een speciale vergunning voor “verkoop van sterke dranken”.

Wie drank wil schenken voor verbruik ter plaatse, moet beschikken over een 'vergunning sterke of gegiste dranken'. Deze vergunning vraag je aan via de gemeente.£

Er wordt een uitzondering gemaakt voor occasionele gebeurtenissen of evenementen (deze zijn onderworpen aan andere voorwaarden).

VOORWAARDEN

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid: 

  • Je bent in het bezit van een ondernemingsnummer
  • Je bezit een geldige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering & verzekering objectieve aansprakelijkheid en ontploffing
  • Je de registratie bij het FAVV kan voorleggen

Een definitieve vergunning kan slechts afgeleverd worden als:

  • de drankgelegenheid gelegen is op het grondgebied van de gemeente
  • het pand de functie 'horeca' bezit
  • je over een milieuvergunning klasse 2 beschikt (indien van toepassing)
  • je in orde bent met de brandveiligheid
  • je aan de moraliteitsvoorwaarden voldoet

AANVRAAGPROCEDURE

Vraag je vergunning aan, door het het aanvraagformulier terug te bezorgen aan de dienst ondernemen. Bij het formulier voeg je volgende documenten toe:

Bij ontvangst van de nodige documenten start het gemeentebestuur jouw aanvraag en zal men contact opnemen voor een plaatsbezoek. Op basis van de aangeleverde stukken en het plaatsbezoek wordt een vergunning afgeleverd.

Aanvraagformulier