Ontdek onze Duurzame Helden 2023

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties de ‘Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’ met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moeten maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) genoemd. In totaal zijn er 17 ontwikkelingsdoelstellingen. Uitgebreide informatie over de doelstellingen lees je hier.

Nieuw jaar, nieuwe Duurzame Helden

Ook dit jaar nemen we opnieuw deel aan de "Week van de Duurzame Gemeente", van 18 tot 25 september. Het centrale thema voor het komende jaar: "Samen voor het onderwijs".  

We vieren scholen, leerkrachten, vrijwilligers en iedereen die bijdraagt aan levenslang leren, gelijke kansen en welzijn op school, wereldburgerschapseducatie en het recht op onderwijs. Ontdek via onderstaande knoppen onze lokale duurzame initiatieven.

Meerjarenbeleidsplan 2020-2025

De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn ook voor onze gemeente een belangrijke uitdaging om de armoede terug te dringen en de gemeente structureel en stap voor stap duurzaam uit te bouwen. Als gemeente voelen we ons hierin gesteund door de inzet van vele duurzame helden, onze ambassadeurs voor een duurzame gemeente.

Lees hier het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 

Lees hier de verhalen van de Duurzame Helden 2020

Lees hier de verhalen van de Duurzame Helden 2021

Lees hier de verhalen van de Duurzame Helden 2022