Ontdek onze Duurzame Helden 2022

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties de ‘Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’ met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moeten maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) genoemd. In totaal zijn er 17 ontwikkelingsdoelstellingen. Uitgebreide informatie over de doelstellingen lees je hier.

Nieuw jaar, nieuwe Duurzame Helden

Ook dit jaar nemen we opnieuw deel aan de "Week van de Duurzame Gemeente", van 18 tot 25 september. Het centrale thema voor het komende jaar: "Laat niemand achter".  Met dit thema willen we armoede uitroeien en een einde maken aan discriminatie en uitsluiting.

Onderstaande initiatieven werden verkozen om een jaar lang ambassadeur te zijn voor onze gemeente. Zij mogen zichzelf het komende jaar een 'Duurzame Held' noemen. De initiatieven zetten in op materiële ondersteuning, voedselbedeling of sociale ontmoeting. Ontdek ze via onderstaande knoppen. 

Meerjarenbeleidsplan 2020-2025

De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn ook voor onze gemeente een belangrijke uitdaging om de armoede terug te dringen en de gemeente structureel en stap voor stap duurzaam uit te bouwen. Als gemeente voelen we ons hierin gesteund door de inzet van vele duurzame helden, onze ambassadeurs voor een duurzame gemeente.

Lees hier het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 

Lees hier de verhalen van de Duurzame Helden 2020

Lees hier de verhalen van de Duurzame Helden 2021