Speel- en sneeuwstraten

Gegevens aanvrager
Mijn straat voldoet aan de volgende voorwaarden
Voorwaarden
Voor welke straat wenst u een aanvraag te doen
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Voeg een plannetje bij waarop je aanduidt van waar tot waar je de straat wenst af te sluiten! Zijn er winkels, handelaars, dokters... in de straat? Zo ja, welke?
Wie zijn de peter(s) en/of meter(s)
Gegevens eerste persoon
Gegevens tweede persoon
Wie wordt best gecontacteerd?
Voor welke periode wenst u een aanvraag te doen?
Je kan de speelstraat maximum 7 aaneensluitende dagen laten doorgaan.
Akkoordverklaring
De aanvrager verklaart dit formulier zo correct mogelijk ingevuld te hebben en kennis te hebben genomen van het 'reglement speelstraten Zwevegem'