Speel- en sneeuwstraten

Gegevens aanvrager
Mijn straat voldoet aan de volgende voorwaarden
Voorwaarden
Voor welke straat wenst u een aanvraag te doen
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Voeg een plannetje bij waarop je aanduidt van waar tot waar je de straat wenst af te sluiten! Zijn er winkels, handelaars, dokters... in de straat? Zo ja, welke?
Wie zijn de peter(s) en/of meter(s)
Gegevens eerste persoon
Gegevens tweede persoon
Wie wordt best gecontacteerd?
Voor welke periode wenst u een aanvraag te doen?
Je kan de speelstraat maximum 7 aaneensluitende dagen laten doorgaan.
Wenst u de speelkoffer te gebruiken?
Speelkoffer
De reservatie van de speelkoffer is pas definitief wanneer u een bevestiging krijgt. Deze bevestiging gebeurt per email of per brief.
Akkoordverklaring
De aanvrager verklaart dit formulier zo correct mogelijk ingevuld te hebben en kennis te hebben genomen van het 'reglement speelstraten Zwevegem'