Toelating lossen van vreugdeschoten

Voorwaarden: Toelating wordt na aanvraag gegeven door de heer burgemeester. Toelating kan enkel worden verkregen op de aangevraagde datum en enkel tussen 8 uur en 9 uur en tussen 17 uur en 22 uur. Er mag enkel gebruik worden gemaakt van los kruit (er mag niet worden gemengd), enkel te verkrijgen bij munitiehandelaars die een vergunning hebben voor de verkoop van los kruit. Bij het niet naleven van de voorwaarden zullen de activiteiten door de politie worden stopgezet. Het lossen van de vreugdeschoten mogen geen inbreuken teweegbrengen op het artikel 24 inzake geluidshinder van het algemeen politiereglement.

Contactgegevens
Praktische informatie