Vrijwilligers noodopvang scholen

Persoonsgegevens
Ik ben al ingeschakeld in een Zwevegemse school (leerkracht, kinderbegeleid(st)er,…)
Ja of nee
Ik kan meehelpen in de opvang gedurende volgende uren
Duid aan
Ik kan meehelpen in de opvang gedurende volgende dagen
Duid aan
Ik heb de voorkeur om mee te helpen in volgende school/vestiging (vb. omwille van kinderen, afstand,…), we proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden
Duid aan
Ik kan een attest afleveren van goed gedrag en zeden
Ja/nee
Ik heb nog volgende opmerkingen
Akkoord (telt als handtekening)