Geluidsnormen in een horeaczaak

Sinds 1 januari 2013 zijn er in de milieuwetgeving nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De normen zijn van toepassing in alle (horeca)zaken waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt. De indeling gebeurt voortaan op basis van het maximale geluidsniveau dat de horeca-uitbater in zijn zaak wil. Hoe luider de muziek die hij wenst, hoe meer hij moet doen om de hinder en schade voor buren en bezoekers te voorkomen.



In de praktijk worden horecazaken tegenwoordig opgedeeld in drie categorieën:   

  •  Maximaal geluidsniveau = 85 dB(A): Inrichtingen met een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) (gemiddelde, gemeten over 15 minuten) moeten geen melding indienen noch een milieuvergunning aanvragen. Voor deze zaken blijft alles dus bij het oude.
  • Geluidsniveau tussen de 85 dB(A) en de 95dB(A): melding klasse 3: Inrichtingen met muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)(gemiddelde, gemeten over 15 minuten) moeten een éénmalige melding klasse 3 doen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
  • Geluidsniveau tussen de 95 en de 100 dB(A): milieuvergunning klasse 2:  Inrichtingen met muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A)  (gemiddelde, gemeten over 60 minuten) moeten een milieuvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Wat betreft geluidshinder naar de omgeving gelden de voorwaarden uit VLAREM II, hoofdstuk 4.5. Deze inrichtingen moeten onder meer gratis oordopjes ter beschikking stellen en de geluidsvolumes constant meten en minstens één maand bijhouden.

Voor meer informatie m.b.t. de milieuvergunningen, kan je terecht bij de dienst milieu.