Huurpremie

Wat?

De huurpremie helpt private huurders die al meerdere jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.

Voor wie?

 1. U huurt een private woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest en beschikt over een huurcontract volgens de Woninghuurwet of volgens het  Vlaamse Woninghuurdecreet voor contracten vanaf 1 januari 2019.
 2. De woning die u huurt moet conform zijn en voldoet aan alle kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.
 3. De woning kan zowel een kamer zijn als een zelfstandige woning. Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, wc en badkamer.
 4. Uw domicilieadres in het Rijksregister is het adres van uw huurwoning.
 5. U staat al minstens 4 jaar ononderbroken ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in de gemeente waar u woont (uw domiciliemaatschappij of kortweg DSHM).
 6. Het geïndexeerd inkomen van de kandidaat-huurder, vermeerderd met het inkomen van de inwonende gezinsleden, van het recentste inkomstenjaar is niet hoger dan:
  • 25.850 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste
  • 28.015 euro voor alleenstaande gehandicapten
  • 38.773 euro plus 2.167 euro per persoon ten laste voor alle andere gevallen

Opmerking: deze inkomensgrenzen zijn gelijk aan de inkomensgrenzen om kandidaat-huurder te zijn in 2022

 1. De maximale huurprijs van de woning mag niet hoger zijn dan 639,78 euro voor een zelfstandige woning, en 511,82 euro voor een kamer. Per persoon ten laste is er een verhoging van 20% tot maximaal 50%.

Meer info vindt U op :

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-huurpremie

 

Wenst U een afspraak bij het Woonloket dat kan telefonisch    056/76 55 80