ikmeld

Voor problemen, klachten, meldingen... (bv: een put in  de straat, losliggende tegels op een wandelpad, vervuilde groenzones of plantsoenen, dode dieren op de weg, kapot straatmeubilair, graffiti, sluikstort, onveilige verkeerssituatie, wateroverlast, ratten..)

Deze meldingen worden doorgestuurd naar de betrokken dienst die instaat voor het oplossen van de klacht of het probleem. Anonieme meldingen worden niet behandeld!

Gratis telefonische meldingen: 0800 1 8550

Of geef HIER online uw melding door.