Ik Meld

Heb je:

  • Meldingen (bv. overlast, vandalisme, sluikstort, schade aan de openbare weg, ...)
  • Suggesties
  • Bezwaren
  • Bedenkingen bij de regelgeving, het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen
  • Een vraag om informatie over de gemeentelijke dienstverlening

Een meldkaart indienen kan:

  • Telefonisch via het gratis nummer  0800 1 8550
  • Online via onderstaand webformulier