Voormalige textielfabriek La Flandre in Zwevegem

Foto van de crèche in de toenmalige La Flandre fabriek in Zwevegem

Op de site die grenst aan de Otegemstraat en het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem bevindt zich nu OC De Brug. Daar was in de jaren '70 van de 19e eeuw een suikerfabriek. Door het falen van dat bedrijf konden de gebouwen in 1884 opgekocht worden door Jean Raes. Hij bracht er La Flandre onder, de weverij die hij daar verder uitbouwde. In de volksmond had iedereen het over 'Raskes', verwijzend naar de familienaam van de oprichter. In de periode vóór de Eerste Wereldoorlog was het de grootste fabriek van Zwevegem met 800 werknemers in dienst.

La Flandre was een vooruitstrevend bedrijf dat in de jaren '20 van de vorige eeuw voor het personeel al een crèche met kinderverzorgsters ter beschikking stelde. Ontspanning stond ook op de agenda. De weverij organiseerde uitstappen en feestavonden en had o.a. een eigen turnclub en voetbalploeg. Je kon er zelfs zwemmen. Tussen de watertoren van de voormalige elektriciteitscentrale - nu Transfo - en het terrein van OC De Brug lagen in de jaren '40 de zwembaden van La Flandre. Er kon daar immers niet in het kanaal gezwommen worden. Het water was er te warm door het geloosde koelwater van de elektriciteitscentrale.

De gebouwen van La Flandre die nog bewaard zijn gebleven, bieden anno 2022 onderdak aan diverse verenigingen en sportclubs. Het verleden van deze voormalige industriële site vind je nog terug op een aantal foto's die op de buitenmuur aan de kant van het kanaal werden bevestigd. Bekijk ze zeker eens als je daar in de buurt bent om te wandelen of te fietsen.

Literatuurbronnen: De tijd is veel veranderd (Jan Deloof) en Oud Sweveghem

Copy: Jurger Creyf