Landbouwtelling

 

Missing media-item.

Land- en tuinbouwtelling (mei)

Elk jaar organiseert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie een land- en tuinbouwtelling in mei. Alle landbouwbedrijven die landbouwproducten voortbrengen om ze te verkopen en die hun bedrijfszetel in België hebben, zijn aan de telling onderworpen.

De resultaten van dit onderzoek vormen voor de overheid een onmisbare basis die haar moet toelaten een beleid te voeren dat beantwoordt aan de belangen en behoeften van de landbouwers. De telling voor alle Zwevegemse landbouwbedrijven gebeurt in de maand mei.

De landbouwers worden per brief uitgenodigd om hun aangifte te doen. De deelnemende landbouwers van Groot-Zwevegem worden uitgenodigd om hun aangifte te doen op de Algemene Technische Dienst, dienst groen en openbare werken, Blokkestraat 29, bus 1 - 8550 Zwevegem.

Groententelling (september)

Elk jaar organiseert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie een telling van de groetenteelten in open lucht op 1 september.

De categorieën van personen die aan deze telling onderworpen zijn blijven dezelfde als voor de landbouwtelling voor zover deze personen plantaardige producten voortbrengen voor de verkoop. Deze bijkomende telling heeft tot doel de opname te verzekeren van de groententeelten in open lucht, die na een eerste teelt normaal ter plaatse staan op 1 september of de daaropvolgende dagen aangelegd worden. Ook hier weer worden alle landbouwers per brief uitgenodigd om aan de telling deel te nemen.