Muziek en geluid

Missing media-item.

Nieuwe geluidsnormen vanaf 1 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 werden de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten van toepassing. De normen gelden voor alle muziekactiviteiten die elektronisch versterkt zijn.

De norm geldt dus voor een café met muziekinstallatie, een fuif in een zaal(tje) of een tent, achtergrondmuziek in een fitnesszaal, een dansschool of dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een concert of een festival in openlucht.

Niet-elektronisch versterkte muziek zoals een fanfare, symfonisch orkest, kamerorkestvallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor private activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en geen publiek karakter hebben. Let op: het publiek karakter hangt af van de locatie, niet van de mensen die komen en of er al dan niet toegangsgeld wordt gevraagd of het op uitnodiging is. Voor een privéfeest(je) in een zaaltje achter een café of een erkende feestzaal geldt de wetgeving dus wél. Want de zaal zelf heeft een publiek karakter.

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten werden door de Vlaamse overheid niet alleen ingevoerd om overlast naar de buren te vermijden. Ze zijn er ook om te voorkomen dat het gehoor van het publiek en je medewerkers worden beschadigd. Gehoorschade treedt sneller op dan je denkt. Daarbij is het bijna altijd onomkeerbaar. De beschadigde trilhaartjes in je oor kunnen niet meer hersteld worden en groeien ook nooit meer terug.

Wie regelmatig in een te luide omgeving zit loopt bijna zeker gehoorverlies op. Dikwijls gaat dit zo geleidelijk dat je het zelf niet beseft. Dit kan zorgen voor een permanent verminderd gehoor of zelfs oorsuizingen.

Wat zegt de wetgeving?

 • Stillere sfeervolle achtergrondmuziek?

  Als het alleen maar over stille achtergrondmuziek gaat, heb je geen vergunning nodig. Het gemiddelde geluidsniveau moet onder de 85 dB(A) (LAeq,15 min) blijven.

  Sporadisch een optreden of muziekactiviteit organiseren kan ook in dit geval worden toegestaan als je het aanvraagt bij de stad. Dit staat verder op deze pagina beschreven.

   
 • Muziek speelt een belangrijke rol in de zaak, maar het is ook nog aangenaam praten? Een 'melding klasse 3' is nodig bij de milieudienst. Het geluidsniveau is gemiddeld hoger dan 85 en maximum 95 dB(A) (LAeq,15 min). In dit geval moet je wel het geluid permanent meten of de geluidsinstallatie voorzien van een begrenzer om te voorkomen dat de muziek te luid gaat. Als je eenmalig een optreden of activiteit wil organiseren waar het geluidsniveau boven de 95 dB(A) zal uitkomen, kan je daar een speciale aanvraag voor indienen. Dit staat verder op deze pagina beschreven.

   
 • Heb je een zaak waar alles rond muziek draait en er wel eens gedanst mag worden? In dat geval heb je een milieuvergunning klasse 2 nodig. Het geluidsniveau is hier gemiddeld hoger dan 95 dB(A) (LAeq,15 min) en maximum 100 dB(A)(LAeq,60 min). De verantwoordelijke voor het geluid moet continu het geluid meten en registeren. Als alternatief kan je ook een geluidsbegrenzer installeren. Je moet in dit geval ook gratis oordopjes uitdelen!

   
 • Is het een eenmalig optreden of jaarlijkse fuif? Je kan ook in een zaak die geen vergunning nodig heeft een occasionele muziekactiviteit organiseren. Dit moet je aanvragen vanaf een geluidsvolume groter dan 85 dB(A)(LAeq,15 min). Om je aanvraag op tijd afgehandeld te krijgen, vraag dit minstens 1 maand vooraf aan. Op je aanvraag moet je wel aanduiden binnen welke geluidsklasse je muziek wil spelen. Deze uitzondering is beperkt! Je kan maximaal 12 muziekactiviteiten per jaar (max. 2 per maand) per locatie aanvragen. Zit je daarboven, dan heb je een vergunning nodig.

Onderaan deze pagina kan je het formulier terugvinden om de toelating aan te vragen. Het document moet volledig ingevuld zijn, anders wordt de aanvraag niet behandeld. De aanvraag moet altijd getekend te worden door de organisator. Dien je aanvraag ook op tijd in! Minstens 30 kalenderdagen vooraf indienen dus.

Een vergunning geluid is voor de bescherming van je bezoekers, niet van je buren!

Als je een melding, vergunning of toelating hebt gekregen, is dit geen toestemming om overlast te veroorzaken bij de buren. is bovendien ten allen tijde van kracht, ook voor occasionele muziekactiviteiten. Probeer dus te voorkomen dat jet buren overlast zullen kennen. Door geluidsisolatie aan te brengen, duidelijk te communiceren of de muziek wat stiller te zetten kan je veel .

Voor bepaalde eenmalige muziekactiviteiten kan het college van burgemeester en schepen ook geluidsnormen opleggen om de hinder te beperken.

Op de website van de Vlaamse overheid vind je uitgebreide informatie terug over deze nieuwe normen.  

Muziekactiviteiten kunt u aanvragen via het evenementenloket (evenementen@zwevegem.be)

meer info zie op de webpagina: Evenementenloket | Zwevegem