Gemeentelijke premie voor ontharden

Steeds meer gemeenten zetten in op ontharding en vergroening. Wist je dat Vlaanderen één van de meest verharde gebieden van Europa is? Dit wil zeggen: meer risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder C02-opslag door planten en de bodem, slechtere luchtkwaliteit en een verlies aan biodiversiteit. Experts roepen de lokale overheden op om “uit te breken”, want ontharden is de oplossing.

Onthardingspremie

Sinds 1 april 2023 kan je via de gemeente een premie aanvragen voor het ontharden van je voortuin. Ook bij het planten van een geveltuintje heb je recht op deze premie. Vul je de aanvraag liever op papier in? Download hier het formulier. 

  • € 10,00 / m² (minimum 5m² en maximum 50m²) bij vervanging van verharding door gazon.
  • € 15,00 / m² (minimum 5m² en maximum 50m²) bij vervanging van verharding door beplanting.

Download het reglement (pdf)

Indien we je aanvraag goedkeuren, rapporteert de gemeente de ontharde oppervlakte via www.groenblauwpeil.be. Deze gegevens tellen mee voor de doelstellingen binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact (1m² ontharding per inwoner). Andere acties op eigen initiatief voor vergroening op privaat domein, mag je steeds ingeven via de website www.groenblauwpeil.be.

Strengere voorwaarden vanaf 2024

Voor het verharden van een stuk grond heb je een omgevingsvergunning nodig, behalve voor een strikt noodzakelijke toegang. Toekomstplannen om te ontharden? Sinds 1 januari 2024 vragen we de omgevingsvergunning op als bewijs voor je onthardingspremie. Als overgangsperiode én om ontharding te stimuleren, houden we met onthardingsaanvragen ingezonden voor 31 december 2023 geen rekening.

Vraag je onthardingspremie aan

Contactgegevens van de aanvrager
Ik woon in:
Vink aan wat past:
Gegevens van de woning
De woning staat in:
Beschrijving van de ontharding
Uit te voeren werken
Verplichte bijlagen

Voor de werken:

  • een plan of schets voor de ontharding (incl. afmetingen, soort verharding en de soort; beplanting of gazon die ter vervanging wordt aangelegd)
  • indien huurder: akkoord van de eigenaar
  • indien mede-eigenaars: akkoord van de mede-eigenaars
  • foto’s van de situatie voor de ontharding waarop de verharding duidelijk te zien is
  • indien vergunningsplichtige verharding: referentie van de omgevingsvergunning (stedenbouwkundige vergunning)

Na de werken:

  • facturen aannemer of aankoopfacturen van de materialen en beplanting
  • foto’s van de situatie de opbreekzaamheden
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, eps, psd, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, zip.
Voor akkoord
Met het ondertekenen van dit document verklaar ik het reglement over de onthardingspremie gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.