Personen met een beperking

Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lic

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden wordt toegekend aan ouderen met een verminderde graad van zelfredzaamheid.

Parkeerplaats voor personen met een handicap

Heb je een handicap van tenminste 80% of zit je in een rolstoel?

Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Het sociaal tarief voor gas en/of elektriciteit is gelijk aan het normale tarief min de vaste vergoeding.

Vrijstelling saneringsbijdrage water

Via de waterfactuur wordt de saneringsbijdrage aangerekend.

Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat door alle operatoren wordt toegekend.

Vermindering abonnementsgeld kabel-tv

Een vermindering van 50% op het abonnementsgeld van de kabeldistributie wordt toegekend aan personen met een handicap van

Forfaitaire toelage chronisch zieken

Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die omwille van hun ziekte sterk afha

Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer (blinden en slechtzienden)

De kaart wordt toegekend aan personen die getroffen zijn door een blijvende ongeschiktheid van minstens 90% wegens een oo

Gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden

De witte stok is een oriëntatiemiddel voor blinden en slechtzienden.

Kaart kosteloze begeleider

De kaart kosteloze begeleider wordt afgeleverd aan personen die niet alleen kunnen reizen om één van de

Belastingvoordeel voor de auto van personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een aantal fiscale voordelen genieten bij de aankoop en bij

Vrijstelling draagplicht autogordel

Je kan als autobestuurder of passagier met een handicap vrijgesteld worden van het dragen van de autogordel.

Aangepast vervoer in West Vlaanderen

Mobi West is een mobiliteitscentrale voor West-Vlaanderen, die helpt zoeken naar aangepast vervoer in onze provincie.

European Disability Card (EDC)

Een gratis kaart die: