Aangifte Geboorte

Maak een afspraak

De aangifte van de geboorte van een kind wordt gedaan bij de dienst burgerzaken van de gemeente of stad waar het kind geboren is.

De aangifte van de geboorte moet gebeuren binnen de 15 dagen na de geboorte door de vader, de moeder of beiden.

Als de laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is dan kan de aangifte alsnog gebeuren op de eerstvolgende werkdag.

Aan de hand van de meegebrachte documenten stelt de dienst burgerzaken de geboorteakte op.

Bij aangifte van de geboorte worden volgende formulieren uitgereikt:

  • Een bewijs om het kraamgeld te bekomen in het kader van het groeipakket.
  • Een bewijs om de zwangerschaps- en/of rustvergoeding te bekomen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • Een getuigschrift om de verplichte polio-inentingen te verrichten.
  • Enkele uittreksels uit de geboorteakte van het kind.
Wat moet je meenemen?
  • De identiteitskaart van beide ouders.
  • Het statistisch formulier (Model I dat wordt afgeleverd door de geneesheer).
  • Het trouwboekje (indien gehuwd).
  • De erkenningsakte (indien het kind erkend werd vóór de geboorte).
Extra informatie

Vanuit de gemeente wordt voor elk geboren/geadopteerd kind een geboorte/adoptiepakket voorzien.

H
eb je dit niet ontvangen? Stuur een mailtje naar onze dienst samenleving: samenleving@zwevegem.be

De brieven worden gegroepeerd en elke drie maanden verstuurd.