Aangifte Overlijden

Maak een afspraak

Van elk overlijden moet zo spoedig mogelijk aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

Bij overlijden is het noodzakelijk een arts te verwittigen. De arts vult een formulier in (model IIIC) om het overlijden vast te stellen. Op dit formulier vermeldt de arts die het overlijden heeft vastgesteld of dit overlijden te wijten is aan een natuurlijke oorzaak, aan een gewelddadige oorzaak of aan een niet te bepalen oorzaak. Indien het overlijden verdacht of gewelddadig lijkt, verwittigt men ook de politie.

De aangifte gebeurt door een familielid of door de begrafenisondernemer. De familie belast vrijwel altijd een begrafenisondernemer met het afhandelen van de formaliteiten.

Wat moet je meenemen?
  • Het formulier model IIIC (ingevuld door de arts).
  • De identiteitskaart van de overledene.
  • Het rijbewijs van de overledene.
  • Eventueel het huwelijksboekje/huwelijksakte of geboorteakte van de overledene voor nazicht identiteitsgegevens.
  • De identiteitskaart van de aangever.