Aanvraag Belgische Nationaliteit

Gezien de complexiteit van de wetgeving werkt de dienst burgerzaken hieromtrent enkel op afspraak. Je kan een afspraak maken via het nummer 056 76 55 30.
Je dient je persoonlijk aan te bieden, op het afgesproken tijdstip, zodat de informatie kan overgemaakt worden die van toepassing is op jouw concrete situatie. Elk dossier vereist immers een aanpak op maat.

Als niet-Belg kan je een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

Na ondertekening van de verklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de Procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

  • Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand jou en verkrijg je de Belgische nationaliteit.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Je kan tegen de beslissing in beroep gaan.

Bij het verwerven van de Belgische nationaliteit ontvang je automatisch enkele nationaliteitsattesten.

Kosten

Voor de nationaliteitsverklaring betaal je:

  • Het eenheidstarief: € 150 registratierecht cash te betalen bij het Registratiekantoor van Kortrijk, na vervolledigen van jouw dossier door de dienst burgerzaken
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • De verblijfskaart

Wanneer je de 1ste maal langskomt, zal je van de dienst burgerzaken en samenleving alle nodige informatie verkrijgen welke procedure voor jou het best in aanmerking komt.
Op basis daarvan zal advies verleent worden welke documenten ingediend moeten worden.

Maak een afspraak