Aanvraag Belgische Nationaliteit

Maak een afspraak

Als niet-Belg kan je een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

Na ondertekening van de verklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de Procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

  • Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand jou en verkrijg je de Belgische nationaliteit.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Je kan tegen de beslissing in beroep gaan.

Bij het verwerven van de Belgische nationaliteit ontvang je automatisch enkele nationaliteitsattesten.

Kosten

Voor de nationaliteitsverklaring betaal je:

  • Het eenheidstarief: € 150 registratierecht cash te betalen bij het Registratiekantoor van Kortrijk, na vervolledigen van jouw dossier door de dienst burgerzaken
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • De verblijfskaart

Wanneer je de 1ste maal langskomt, zal je van de dienst burgerzaken en samenleving alle nodige informatie verkrijgen welke procedure voor jou het best in aanmerking komt.

Op basis daarvan zal advies verleent worden welke documenten ingediend moeten worden.