Adreswijziging

Digitale aangifte adreswijziging (binnen België) 

Wijzigen adres op identiteitskaart(en) na bezoek wijkagent

Wie verhuist moet dit melden aan de dienst burgerzaken van de nieuwe woonplaats.

Ook als je verhuist binnen de gemeente, ben je verplicht dit te melden.

De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 werkdagen na verhuis.

Na de aangifte zal de lokale overheid (de wijkinspecteur) een onderzoek voeren naar de reële verblijfplaats van de betrokkene(n).

Pas 10 dagen (25 dagen indien er ook minderjarige kinderen mee verhuizen) na woonstcontrole door de wijkinspecteur kan men zich opnieuw aanmelden bij de dienst burgerzaken om de identiteitskaart of het document dat geldt als bewijs van inschrijving in de registers te laten aanvullen of vervangen.

Verwittig ook volgende instanties en diensten:

 • Bpost
 • De gas- , elektriciteits- en watermaatschappij
 • TV- en telefoonmaatschappij
 • De bank en andere financiële instellingen
 • Verzekerings- en leningsmaatschappijen
 • De werkgever
 • Diensten die een uitkering betalen
 • De dienst van het handelsregister, BTW-kantoor en sociale kas der zelfstandigen indien je een zelfstandige activiteit uitoefent
 • Het kinderbijslagfonds
 • De mutualiteit
 • De vakbond
 • De huisarts en tandarts
 • De school
 • De bibliotheek
 • Tijdschriften of dagbladen
 • Verenigingen
 • ...

Bpost biedt de mogelijkheid om tegen vergoeding een tijdlang jouw briefwisseling door te sturen naar je nieuwe adres.

Wat moet je meenemen?
 • De identiteitskaarten van alle gezinsleden (samen met de pincodes)