Attest van Gezinssamenstelling

Dit uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister vermeldt alle personen ingeschreven op hetzelfde adres, op het ogenblik van de aanvraag.

Je kan enkel een attest opvragen van jezelf.

Indien men een attest nodig heeft van een ander persoon, moet men dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een bewijsstuk (bv. een brief van een advocaat ...).

Digitale aanvraag attest van gezinssamenstelling

Maak een afspraak