Attest van Nationaliteit

Dit is een document waarmee een persoon zijn Belgische nationaliteit kan bewijzen. Een niet-Belg kan dit document aanvragen bij de Ambassade van zijn land.

Je kan enkel een attest opvragen van jezelf.

Indien men een attest nodig heeft van een ander persoon, moet men dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een bewijsstuk (bv. een brief van een advocaat ...).

Digitale aanvraag attest van nationaliteit

Maak een afspraak