Attest van Ongehuwde Staat

Met het attest ongehuwde staat kan een persoon in het buitenland aantonen dat hij/zij een huwelijk kan afsluiten. Het vermeldt de naam, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat en adres.

Je kan enkel een attest opvragen van jezelf.

Indien men een attest nodig heeft van een ander persoon, moet men dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een bewijsstuk (bv. een brief van een advocaat ...).

Maak een afspraak