Attest van Woonst/Hoofdverblijfplaats

Dit is een document dat bevestigt dat een persoon is ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van Zwevegem.

Je kan enkel een attest opvragen van jezelf.

Indien men een attest nodig heeft van een ander persoon, moet men dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een bewijsstuk (bv. een brief van een advocaat ...).

Digitale aanvraag attest van woonst

Digitale aanvraag attest van woonst met historiek

Maak een afspraak