Bedrijfsbewegwijzering

Bedrijven in gemeente Zwevegem die wegwijzers willen plaatsen bij hun onderneming, moeten hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.  Het gemeentebestuur zorgt voor levering en plaatsing van de wegwijzers.

Download het formulier

Bedrijven die een wegwijzer willen laten plaatsen dienen volgende procedure te volgen:

 • Aanvraag indienen aan de hand van het formulier
 • Deze aanvraag zal bekeken worden op het overleg van Verkeer & Mobiliteit
 • Het college van burgemeester en schepenen zal het plaatsen van deze wegwijzer(s) al dan niet goedkeuren
 • Deze aanvraag werd getoetst aan de volgende parameters voor het al dan niet toekennen van een vergunning: 
  a. handels- en grootwarenhuizen: geen wegwijzers
  b. café en restaurant bebouwde kom: geen wegwijzers; buiten bebouwde kom: wel wegwijzers
  c. overnachtingsgelegenheid: wel wegwijzers
  d. bedrijven: in bedrijventerrein: geen wegwijzers; buiten bedrijventerrein: wel wegwijzers op voorwaarde bovenlokale en grote verkeersstroom door de aard van het bedrijf
  e. aantal: maximum vanuit twee reisroutes bewegwijzeren
  f. aantal per reisroute: restrictief te interpreteren
 • De gemeentediensten plaatsen de wegwijzer(s) indien de betaling voldaan is.