Concessies

Maak een afspraak

Als een overledene wordt begraven in een concessie betekent dit dat het graf gedurende een vooraf bepaalde termijn zal blijven bestaan.

Eénzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn/haar echtgeno(o)t(e), bloed- of aanverwanten en personen aangewezen door de concessiehouder.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij/zij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, dan kan de overlevende partner een concessie aanvragen.

Na het verstrijken van de gevraagde termijn kan de concessie verlengd worden met een nieuwe termijn van dezelfde duur.

Wanneer men niet voor een concessie kiest, dan moet men er rekening mee houden dat het graf slechts 10 jaar blijft bestaan en dat verwanten, die later overlijden, er niet bijgezet kunnen worden.

De keuze op het ogenblik van een overlijden is dus vrij belangrijk, gezien een latere overbrenging van het stoffelijk overschot naar een ander type graf duur is.

De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van:

 • Personen die overleden zijn binnen de gemeente en er dood zijn aangetroffen
 • Personen die elders overleden zijn, doch in Zwevegem zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • Personen voor wie een grafconcessie aangevraagd werd volgens de normen van het reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
 • Personen opgenomen in een instelling buiten de gemeente, die vóór hun opneming hun gewone verblijfplaats te Zwevegem hadden
 • Personen die bij een bloedverwant of kennis buiten de gemeente zijn gaan wonen, en die vóór bedoelde inwoning hun gewone verblijfplaats te Zwevegem hadden
 • Een alleenstaande zoon of dochter waarvan de ouders wel ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Zwevegem
 • De EG-ambtenaren, gezien hun persoonlijk statuut, die een bewijs kunnen voorleggen van verblijf op het grondgebied van de gemeente, alsook hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten
 • De stoffelijke resten van een lichaam afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek aan een daartoe aangestelde universiteit
Kosten

Begraafplaatsen

 • 10 jaar volle grond 1 persoon: gratis maar niet verlengbaar
 • 30 jaar volle grond 1 of 2 personen: € 1000
 • 30 jaar grond met kelder 2 personen: € 1500
 • 30 jaar grond met kelder 3 personen: € 1750

Het bijzetten van een asurne kost € 250/per urne (maximum 2) voor de resterende termijn van de vergunning.

Kinderbegraafplaatsen

 • 30 jaar vergunde grond: gratis en verlengbaar

Columbarium

 • 10 jaar 1 persoon: gratis maar niet verlengbaar en zonder afdekplaat
 • 30 jaar 2 personen: € 750, afdekplaat inbegrepen
 • 30 jaar 3 personen: € 1000, afdekplaat inbegrepen

De prijs van de afdekplaat is € 100.

Urnenveld

 • 10 jaar 1 persoon: gratis maar niet verlengbaar
 • 30 jaar 2 personen met kelder: € 750
 • 30 jaar 3 personen met kelder: € 1000

Het bijzetten van een asurne kost € 250/per urne (maximum 2) voor de resterende termijn van de vergunning.

Strooiweide

 • Uitstrooiing: gratis
 • 10 jaar naamplaatje op gedenkplaat: € 100 maar niet verlengbaar

Indien men na enige tijd van bewaring beslist om over te gaan tot verstrooiing, dient men een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de dienst burgerzaken en samenleving.

Hernieuwingen

 • 15 jaar vergunde grond: € 500
 • 30 jaar vergunde grond: € 1000
 • 15 jaar columbarium/urnenveld 2 personen: € 375
 • 30 jaar columbarium/urnenveld 2 personen: € 750
 • 15 jaar columbarium/urnenveld 3 personen: € 500
 • 30 jaar columbarium/urnenveld 3 personen: € 1000

Enkel bij hernieuwingen/verlengingen wordt een duur van 15 jaar toegestaan. Dit geldt dus niet voor nieuwe concessies.