De aanvullende gemeentelijke renovatiepremie

De aanvullende gemeentelijke renovatiepremie

Doelstelling: Bestaande woningen op het grondgebied van Zwevegem renoveren.

Voorwaarden:

  • Vlaamse renovatiepremie ontvangen hebben.
  • Geen gemeentelijke renovatiepremie / verbeteringspremie / aanpassingspremie voor hetzelfde gebouw ontvangen hebben in de voorafgaande 10 jaar.
  • Aanvraag (ingevuld aanvraagformulier + kopie berichtgeving effectieve uitbetaling gewestelijke renovatiepremie + kopie rekeninguittreksel als bewijs van effectieve betaling) bij gemeentebestuur ingediend binnen 6 maand na definitieve toekenning van gewestelijke renovatiepremie (datum van betaling vermeld op rekeninguittreksel telt).

Bedrag: 10% van de toegekende Vlaamse renovatiepremie.

Inwerkingtreding: vanaf 1 juni 2013, met passende overgangsbepaling.

Kosten

Het aanvraagformulier voor de gemeentelijke renovatiepremie kan gratis afgehaald worden op de dienst Woon en leefomgeving of het woonloket.

De verzendingskosten van de aanvraag zijn ten laste van de aanvrager.

Wat moet je meenemen?
  • Het ingevulde aanvraagformulier renovatiepremie
  • Een kopie van de berichtgeving over de effectieve uitbetaling van de gewestelijke renovatiepremie
  • Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van effectieve betaling van de gewestelijke renovatiepremie

 

OPGELET !!

TIJDELIJKE AANVRAAGSTOP RENOVATIEPREMIE EN ENERGIEPREMIES IN AANLOOP NAAR  MIJNVERBOUWPREMIE. START OP 1 OKTOBER.

Mijn VerbouwPremie | Vlaanderen.be