De Groene Kouter Zwevegem

Groene Kouter - Kouterstraat 80A - 8550 Zwevegem

Infrastructuurverantwoordelijke:

Vromant Vanessa: directeur Gemeentelijke Lagere School Zwevegem
H. Consciencestraat 28A
8550 Zwevegem
Telefoonnummer: 056 28 54 50
Gsm: 0473 56 71 98
E-mailadres: vanessa.vromant@gszwevegem.be


Huurovereenkomsten

Toegelaten voor: Verenigingen, scholen, diensten
Turnzaal: Sportactiviteiten
Aula, eetzaal: recepties,  culturele activiteiten, vergaderingen, repetities,

Tarieven (zie retributiereglement: 24. Tarieven gemeentelijke infrastructuur)

* Opmerkingen:

  • privé-gebruik wordt niet toegestaan.
  • bedrijven/handelaars en niet Zwevegemse verenigingen betalen dubbel tarief
  • In de sporthal worden geen dranken of eten toegelaten (uitgezonderd water => lege flesjes meenemen)

Materiaal Sporthal

Gebruikers van de sporthal brengen eigen los materiaal mee.
Gebruikers mogen gebruik maken van het vaste materiaal zoals basketdoelen.
Gebruikers mogen gebruik maken van sanitair op de gelijkvloerse verdieping en de daar aanwezige kleed- en doucheruimtes, voorzien voor gebruikers.
Gebruikers mogen GEEN gebruik maken van de lift tenzij voor een noodevacuatie. 
Gebruikers mogen GEEN gebruik maken van de nooddeur aan de vaste trap maar nemen de hoofdingang van de sporthal.

Materiaal: Aula / refter Groene Kouter

Gebruikers van de aula / refter mogen gebruik maken van de in de aula aanwezige stoelen en tafels. 
Gebruikers mogen GEEN gebruik maken van serviezen, bestekken en glazen van de school.
Gebruikers mogen de gootsteen gebruiken in de afwaskeuken mits gebruik van zelf meegebrachte vaat- en handdoeken en afwasmiddel.
Gebruikers mogen gebruik maken van de vaatwasser mits alles in propere staat achter te laten.
Gebruikers gebruiken enkel de hoofdingang van het schoolgebouw.
Gebruikers mogen gebruik maken van het sanitair aan de hoofdingang van het schoolgebouw.
Beamer aanwezig

In het schoolgebouw geldt een algemeen rookverbod.
De huurder staat zelf in voor Billijke Vergoeding en Sabam.
De huurder / gebruiker verwijdert alle afval (PMD, restafval, glas, ….) van het schoolterrein.
De huurder zorgt dat het gebouw, tafels en stoelen, terug achtergelaten worden in de staat waarin het zich bevond.


Bijkomende kosten
Billijke vergoeding: jaartarief met drank door huurder
Sabam: jaartarief voor achtergrondmuziek door huurder

Energiekosten
Inbegrepen in de huurprijs

Logistiek

Onderhoud

Alle afval (glas, PMD, restafval) moet meegenomen worden door de huurder. De huurder voorziet zelf afvalzakken en poetsmateriaal.

De huurder laat het gehuurde deel proper, netjes en gepoetst achter

De huurder plaatst stoelen en tafels terug in de beginopstelling

Brouwer: Vrije keuze van brouwer

Gratis: 120 stoelen en 25 tafels

Oppervlakte
Eetzaal: 250m²

Capaciteit

Eetzaal: Rechtstaand: 150 personen
Met tafels en stoelen: 120 personen

Toegankelijkheid

Toegankelijk voor personen met een handicap

Geluidsnormen

Muziekactiviteiten steeds melden bij de milieudienst

Controleer beschikbaarheid

Aanvraagformulier