Eensluidend verklaren van documenten

Maak een afspraak

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Federale overheidsdiensten en overheidsbedrijven mogen je geen 'voor eensluidend verklaarde kopie' van een origineel document meer vragen. Een goed leesbare kopie krijgt dezelfde bewijskracht als het origineel.

Uiteraard zal de ambtenaar je geen eensluidende verklaring weigeren als je erom vraagt.

Van de identiteitskaart of een originele akte kan geen eensluidendverklaring bekomen worden.

Kosten
  • Gratis
Wat moet je meenemen?

Breng altijd het originele document mee. Gescande exemplaren aanvaarden we niet.