Erkenning van een kind

Een erkenning is een manier om de afstammingsband vast te leggen. Het wordt voornamelijk gebruikt bij ongehuwde koppels om de afstamming tussen vader en kind vast te leggen.

Een erkenning kan voor, tijdens of na de geboorteaangifte gebeuren bij de dienst burger en welzijn maar enkel op afspraak.
Er is wettelijk gezien geen termijn van zwangerschap bepaald voor de erkenning. Bij de behandelende geneesheer krijg je een zwangerschapsattest (medisch attest) met de vermoedelijke bevallingsdatum mee. Dit attest is voldoende voor de erkenning.

De erkenning van een kind moet gebeuren door de moeder en de erkenner/meemoeder.
Is het kind ouder dan 12 jaar dan moet hij/zij ook zijn toestemming geven.

Voorwaarden

De Belgische moeder moet ongehuwd zijn of meer dan 300 dagen voor de geboorte officieel afzonderlijk wonen van haar echtgenoot.
Een Belgische man/meemoeder kan altijd erkennen. Indien de erkenner/meemoeder gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het kind, wordt zijn/haar echtgenote verwittigd per aangetekende brief.
Voor ouders met een andere nationaliteit dan de Belgische wordt de nationale wetgeving van hun land toegepast. Gezien de complexiteit van deze materie, raden wij aan om je tijdig te informeren bij de dienst burger en welzijn.

Kosten
  • Gratis
Wat moet je meenemen?
  • Beide identiteitskaarten
  • Al naargelang de situatie eveneens:
    • Bij erkenning vóór de geboorte: medisch attest met de vermoedelijke datum van bevalling en een recent afschrift van de geboorteaktes van zowel erkenner als moeder.
    • Bij erkenning tijdens de geboorteaangifte: beiden aanwezig zijn bij aangifte en een recent afschrift van de geboorteaktes van zowel erkenner als moeder.
    • Bij erkenning na de geboorte: een recent afschrift van de geboorteakte van het kind, indien het kind in een andere gemeente geboren is dan waar het wordt erkend en een recent afschrift van de geboorteaktes van zowel erkenner als moeder.