Europees rijbewijs

Maak een afspraak (aanvraag Europees rijbewijs)

Maak een afspraak (afhalen Europees rijbewijs)

Voor de aanvraag van het Europese rijbewijs (bankkaartmodel met een geldigheid van 10 jaar) kom je langs bij de dienst burgerzaken of de bibus.
Houd rekening met een leveringstermijn van ongeveer 1 week.
De loketbediende zal je vertellen wanneer je het rijbewijs kan afhalen bij de dienst burgerzaken of de bibus.

Als de aanvrager zich niet kan verplaatsen dan mag iemand anders met volmacht  het document in zijn/haar plaats afhalen.

Voorwaarden
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
 • In het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs
 • Geslaagd zijn voor het praktisch rijexamen
 • Voor categorie AM (bromfiets): de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben

Iedereen die bovendien professioneel vervoer verricht (vrachtwagens - autobus - autocar) moet ook voldoen aan rijgeschiktheids- en/of vakbekwaamheidsvoorschriften.
Het rijgeschiktheidsattest houdt in dat een arbeidsgeneesheer jouw medische geschiktheid bevestigt om een voertuig in bepaalde omstandigheden te besturen. Het rijgeschiktheidsattest is 5 jaar geldig ongeacht de leeftijd behoudens de beslissing van de arbeidsgeneesheer.

Het vakbekwaamheidsattest houdt in dat je slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (om de vakbekwaamheid te verwerven) en dat je vijfjaarlijks 35 uren nascholing (5 X 7 uren) volgt om de vakbekwaamheid te verlengen.

Deze voorschriften worden vermeldt op het Europese rijbewijs.
Je moet houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs in groep 2 (vrachtwagens - autobus - autocar).

De inwoners van Zwevegem die op het aanvraagformulier voor een nieuw Europees rijbewijs de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid wegens gezondheidsredenen niet kunnen ondertekenen en derhalve, periodiek, na advies van hun arts, telkens een nieuw rijbewijs moeten aanvragen, worden vrijgesteld van betaling van de gemeentelijke retributie van € 5 vanaf de 2de aanvraag voor een nieuw document.

Kosten

Voor het Europees rijbewijs betaal je bij voorkeur met bancontact:

 • Het eenheidstarief: € 25
Wat moet je meenemen?

Voor een Europees rijbewijs:

 • De identiteitskaart
 • Het voorlopig rijbewijs of eventuele vorige rijbewijzen
 • Het aanvraagformulier met stempel van het examencentrum, verkregen na het slagen voor het praktische examen
 • De pasfoto zal, samen met de handtekening, van de elektronische identiteitskaart (eID) gerecupereerd worden tenzij de foto niet meer gelijkend is, dan moet een pasfoto (max 6 maanden oud) volgens de recentste richtlijnen meegebracht worden. Dit betekent dat je ook zal moeten instaan voor de kosten van de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart.
 • Bij afhaling: de eventuele volmacht

Voor een hernieuwing van het Europees rijbewijs met rijgeschiktheid en/of vakbekwaamheid:

 • De identiteitskaart
 • Het rijgeschiktheidsattest van de arbeidsgeneesheer en/of
 • Het getuigschrift basiskwalificatie vakbekwaamheid
 • De pasfoto zal, samen met de handtekening, van de elektronische identiteitskaart (eID) gerecupereerd worden tenzij de foto niet meer gelijkend is, dan moet een pasfoto (max 6 maanden oud) volgens de recentste richtlijnen meegebracht worden. Dit betekent dat je ook zal moeten instaan voor de kosten van de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart.
 • Bij afhaling: de eventuele volmacht