Financiële steun aan vreemdelingen

Je hebt geen inkomsten, en hebt geen recht op leefloon omdat je niet aan de nationaliteitsvoorwaarde voldoet? Dan kan je in aanmerking komen voor steun ten bedrage van het leefloon. 

Om te weten of je in aanmerking komt, meld je je best aan bij de sociale dienst. Je krijg dan een maatschappelijk werker toegewezen. Na de intake en verdere gesprekken voert jouw maatschappelijk werker een sociaal-financieel onderzoek. Jouw maatschappelijk werker begeleidt je bij de aanvraag tot de steun.

Heb je recht op steun? Dan word je verder begeleid met als doel je sociaal-financiële situatie te verbeteren. We helpen je, waar mogelijk, ook zoeken naar aangepast werk.

Voorwaarden
  • Je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister
  • Je bent geen erkende vluchteling (in dat geval kom je in aanmerking voor leefloon)
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • Verblijfsdocumenten
  • Een overzicht van je inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden.