Gedeeld Verblijf

Maak een afspraak

Kinderen van ouders die scheiden of uit elkaar gaan, kunnen maar bij één ouder hun hoofdverblijfplaats hebben.

Kinderen verblijven nochtans geregeld of evenveel bij de andere ouder, bijvoorbeeld bij een co-ouderschapsregeling. Op dat adres zijn ze niet ingeschreven.

Je kunt bij de Dienst Burgerzaken laten registreren dat je kind(eren) af en toe of voor de helft van de tijd verblijven bij de andere ouder bij wie ze niet zijn ingeschreven, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder'.

Voorwaarden

De aangifte van een gedeeld verblijf van een minderjarige is niet verplicht.

Wil je een aangifte doen, dan moet dat vóór de 18de verjaardag van je kind gebeuren.

De ouder bij wie het kind niet is ingeschreven vraagt de melding van het gedeeld verblijf aan.

Kosten
  • Gratis
Wat moet je meenemen?

Er zijn 3 mogelijkheden:

  • De gerechtelijke beslissing over de huisvesting van je kind;
  • Het gezamenlijk akkoord tussen de ouders. Dat akkoord is opgemaakt door beide ouders, maar waar men niet mee naar de rechtbank is gegaan, bvb een notariële akte of een bemiddelingsakkoord;
  • Bestaat er geen schriftelijke overeenkomst, dan kan de ouder bij wie het kind is ingeschreven op het aanvraagformulier toestemming geven.
  • Vul het 'aanvraagformulier gedeeld verblijf' in.

    Download het formulier online, vraag het formulier op via mail burgerzaken@zwevegem.be of telefonisch op  het nummer 056 76 55 30.
  • Mail het formulier naar burgerzaken@zwevegem.be
  • Je krijgt een brief met de bevestiging van het gedeelde verblijf thuis toegestuurd.