Gemeenteschool Knokke

Knokkeschool - Marie Bernardastraat 27A / Orveieestraat 1A - 8550 Zwevegem

Infrastructuurverantwoordelijke:

Directeur: Nathalie Herremans
Telefoonnummer: 0491 91 26 25
E-mailadres: Nathalie.herremans@gszwevegem.be


huur gebouw knokke - verhuur schoolgebouw turnzaal Knokke

Tarieven (zie retributiereglement: 24. Tarieven gemeentelijke infrastructuur)

Turnzaal:
Clubgebruik: € 4,10/uur
niet- Zwevegemse vereniging: € 8,20/uur

Materiaal Sporthal:
Gebruikers van de sporthal brengen eigen los materiaal mee.
Gebruikers mogen gebruik maken van het vaste materiaal zoals turnrekken.
Gebruikers mogen gebruik maken van sanitair op de 1e verdieping en de daar aanwezige kleedruimtes.

                                                           Oud schoolgebouw

Vergadering, voordracht, culturele activiteit

Materiaal :

Gebruikers van het oude schoolgebouw mogen gebruik maken van de aanwezige stoelen en tafels.

Gebruikers mogen gebruik maken van het sanitair aan de ingang van het schoolgebouw. Het sanitair is in verouderde staat.

In het schoolgebouw geldt een algemeen rookverbod.

De huurder staat zelf in voor Billijke Vergoeding en Sabam.

De huurder / gebruiker verwijdert alle afval (PMD, restafval, glas, ….) van het schoolterrein.

De huurder zorgt dat het gebouw, tafels en stoelen, terug achtergelaten worden in de staat waarin het zich bevond.

Controleer beschikbaarheid

Aanvraagformulier