Internationaal rijbewijs

Maak een afspraak (aanvraag internationaal rijbewijs)

Maak een afspraak (afhalen internationaal rijbewijs)

Het internationaal rijbewijs is nodig wanneer je naar een land reist waar het Europees rijbewijs niet erkend wordt. Dit zijn vooral de niet-Europese landen.

Een internationaal rijbewijs is een document naast het gewone Belgische of Europese rijbewijs (je moet dus altijd beide rijbewijzen bij de hand hebben) en is 3 jaar geldig.

Voorwaarden
  • Houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs
  • Je mag niet vervallen zijn in België van het recht om een voertuig te besturen voor die categorie waarvoor je het internationale rijbewijs aanvraagt
Kosten

Voor het internationaal rijbewijs betaal je bij voorkeur met bancontact:

  • Het eenheidstarief: € 21
Wat moet je meenemen?