Kort verblijf in België

Je bent burger van de Europese Unie:

 • Je meldt jouw aanwezigheid binnen de 8 werkdagen;
 • Je krijgt een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter);

  Een ‘bijlage 3ter’ is een document dat een EU-burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek, ..
 • Vervaldag bijlage 3ter: maximum 3 maanden vanaf de datum van binnenkomst in België.

Maak een afspraak (kort verblijf Europeanen (3ter))

Je bent geen burger van de Europese Unie:

 • Je meldt jouw aanwezigheid binnen de 3 werkdagen en brengt 1 pasfoto mee;
 • Je krijgt een aankomstverklaring bijlage 3;

  Een  ‘bijlage 3’ is een document dat een niet-EU-burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek, ..
 • Vervaldag bijlage 3: maximum 3 maanden vanaf de datum van binnenkomst in België, tenzij het visum of de visumverklaring dat op het paspoort of op de daarmee gelijkgestelde reistitel werd aangebracht een kortere duur bepaalt.

Maak een afspraak (kortverblijf niet-Europeanen (aankomstverklaring))

Wat moet je meenemen?
 • Voor EU burgers: 

  - Breng jouw reispas of identiteitskaart mee

 • Voor niet-EU burgers

  - Breng jouw reispas en 1 pasfoto mee