Lang verblijf

Maak een afspraak (aankomst uit het buitenland - 1ste aanmelding)

Maak een afspraak (informatie omtrent wetgeving/procedure niet-Belgen)

Ben je nog nooit in België ingeschreven en kom je in Zwevegem wonen?

Maak dan zo snel mogelijk je verblijfsdocumenten in orde bij onze  dienst Burgerzaken.

Tijdens een infomoment bekijkt een medewerker van de stad jouw situatie. Zo kan er een correcte inschatting van de te volgen procedure gemaakt worden. De effectieve opstart van de procedure gebeurt tijdens een vervolgmoment. 

Kosten
  • Jouw geldig identiteitsbewijs
  • Drie recente pasfoto's 
  • Andere relevante stukken ((bv. geboorteakte, bewijs burgerlijke staat, ...)