Leefloon - Recht op maatschappelijke integratie

Heb je geen of te weinig inkomen? Dan kan je een basisinkomen (= leefloon) krijgen. Kom langs bij het OCMW en dan bekijken we of je in aanmerking komt voor een leefloon.

Heb je recht op een leefloon? Dan verwachten wij ook iets van jou. Zo kan het OCMW je begeleiden naar een opleiding of, indien mogelijk, naar een job die bij je past. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid.

Graag wat meer weten? Contacteer ons of bekijk deze pagina.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor het leefloon als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Nationaliteit: je bent Belg, staatloze, erkend vluchteling of vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Leeftijd: je bent minstens 18 jaar. Jonger dan 18 jaar? Dan ben je ofwel ontvoogd door huwelijk, ofwel zwanger, of je hebt kinderen ten laste.
  • Werkelijke verblijfplaats: je verblijft in België.
  • Inkomen: je hebt géén inkomen, of je inkomen is lager dan het leefloon.
  • Jouw rechten laten gelden: je gaat er mee akkoord je rechten te laten gelden op alle uitkeringen waar je eventueel voor in aanmerking komt (zoals werkloosheidsuitkering, studietoelage, alimentatie...)
  • Werkbereid: je bent bereid om te werken, tenzij dit niet kan door je gezondheid of je specifieke situatie.

 

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden