Naamswijziging

Maak een afspraak voor informatie wijzigen familienaam

Je familienaam kan je enkel veranderen als er grondige redenen voor bestaan. Om jouw naam te veranderen moet je een gemotiveerde aanvraag met vermelding van de redenen indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Het verzoekschrift moet je aangetekend verzenden naar het volgende adres: Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

De Federale overheidsdienst Justitie stuurt je een afschrift van het besluit. Na betaling van de registratierechten moet de verzoeker zich aanbieden met het afschrift: 

  • Bij de dienst Burgerzaken van jouw geboorteplaats
  • Bij de dienst Burgerlijke Stand in Brussel, als je niet in BelgiĆ« geboren bent

Dit moet gebeuren binnen de 60 dagen na de registratie.N.B. Het wordt aanbevolen om bij het verzoekschrift ook een volledig afschrift van de geboorteakte bij te voegen, een getuigschrift van Belgische nationaliteit, een recent bewijs van verblijfplaats, een uittreksel uit het strafregister evenals de nodige stukken waaruit de gegrondheid van het verzoek blijkt.

Kosten

Het registratierecht wordt bepaald door FOD Justitie.

De naamswijziging overschrijven in de registers is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • De identiteitskaart (je zal een aanvraag krijgen om die te vernieuwen)
  • En/of een afschrift van het geregistreerd koninklijk besluit van naamsverandering