Rattenbestrijding

Als gemeente bestrijden we muskusratten en bruine ratten op openbare waterlopen, weggrachten en onze eigen private terreinen. Muskusratten helpen we ook bestrijden op privé-domein. Een rat gezien? Vul onderstaande meldingskaart in of contacteer de meldingsdienst telefonisch.

Melding van bruine rat of muskusrat

Overlast van ratten voorkomen

De bruine rat zit graag op vochtige, niet te warme beschutte plaatsen. Ze huizen graag onder afvalhopen, oevers van grachten oevers van sloten en dijken, riolen, houtopslagplaatsen, kelders, stallen, …

 • Berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilbakken
 • Leg geen gekookte etensresten op de composthoop
 • Laat geen etensresten rondslingeren
 • Voeder kippen of andere buitenhuisdieren 's morgens en doe dit spaarzaam;
 • Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel, …)
 • Dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen

Waarom bruine ratten bestrijden?

De bruine rat richt aanzienlijke schade aan: vraat aan (landbouw)gewassen, vervuiling van voedselvoorraden, knaagschade aan bv. elektriciteitskabels, overbrengen van ziekten, roven van eieren, … Een bruine rat plant zich het hele jaar door voort. Het is dus aangewezen om meteen te bestrijden of melding te maken bij het opmerken van een rat. 

Hoe pak ik de bestrijding het best aan?

Gemeenten, provincies en gewest moeten hun verantwoordelijkheid nemen op openbare waterlopen, weggrachten en de terreinen waar deze openbare besturen belast zijn met het beheer. De rattenbestrijding voor private grachten en alle andere private eigendommen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de particulieren. 

Volgens de wetgeving van 2 april 1971 en latere uitvoeringsbesluiten, moet elke eigenaar, huurder, gebruiker, publiek- of privaatrechterlijk persoon ratten bestrijden zodra hij/zij hun aanwezigheid vaststelt, of deze hem door een overheidspersoon is gemeld.

Mechanisch of chemisch bestrijden?

Hoewel preventie altijd de beste bestrijding is, is het soms onvermijdelijk dat men moet overgaan tot bestrijding van deze ongewenste diertjes, hetzij mechanisch of chemisch.

In veel gevallen kan een mechanische bestrijding met vallen of vangkooitjes voldoende zijn om het probleem op te lossen. Mechanische bestrijding is zeker aan te raden bij kleine concentraties ratten, maar ook als een signaal van mogelijke populatie op (landbouw)bedrijven.

Enkele tips

 • Gebruik aantrekkelijk lokaas (bv. chocolade, maïs, tarwe)
 • Plaats het vangmateriaal op plaatsen waar de aanwezigheid van ratten zichtbaar is (uitwerpselen, andere sporen)
 • Plaats klemmen op een vluchtpad zoals leidingen, buizen, scheidingsmuurtjes en zorg ervoor dat de rat geen alternatief heeft.
 • Kijk het vangmateriaal dagelijks na
 • Probeer zoveel mogelijk ongewenste nevenvangsten te voorkomen.
 • Verplaats het vangmateriaal of neem het een periode weg als je merkt dat de ratten je tactiek door hebben

  Dienst Publieke Ruimte

   Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem

   056 76 57 00

   ikmeld@zwevegem.be