Referentieadres

Gezien de complexiteit van de wetgeving werkt de dienst burgerzaken  hieromtrent enkel op afspraakJe kan een afspraken maken via het nummer 056 76 55 30.
Je dient je persoonlijk aan te bieden, op het afgesproken tijdstip, zodat de informatie kan overgemaakt worden die van toepassing is op jouw concrete situatie.

Sommige mensen verblijven in België maar hebben er geen verblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners, daklozen … In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding ...). Op deze manier zijn deze mensen administratief bereikbaar voor officiële instanties. Een referentieadres neemt men in principe bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wil nemen, dient zijn toestemming te geven en dient zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats te hebben.
Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

De volgende personen kunnen een referentieadres bij een natuurlijk persoon aanvragen:

 • Woonwagenbewoners (mobiele woning)
 • Militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
 • Diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • De leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
 • Je bent voor minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen
 • Je hebt geen eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen
 • Beschermde getuigen

Het referentieadres mag niet jouw verblijfplaats (domicilie) zijn.
Je mag er niet overnachten of goederen stockeren.

De voorwaarden die in acht genomen moeten worden, om als dakloze een referentieadres te vragen bij het OCMW, zijn de volgende:

 • Je bent dakloos
 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister
 • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen
 • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening

Je dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar je normaal verblijft. Het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over jouw aanvraag. Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, wend je dan met de nodige documenten tot de dienst burgerzaken om je in te schrijven op het referentieadres van het OCMW. Je moet je minstens éénmaal per 3 maanden aanmelden bij het OCMW.
Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het OCMW je referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Wat moet je meenemen?

Voor een referentieadres bij een natuurlijk persoon:

 • De identiteitskaart
 • Je moet kunnen aantonen dat je aan de voorwaarden voor een referentieadres voldoet
 • De persoon, bij wie je een referentieadres wil nemen, moet ook aanwezig zijn bij de aangifte om toestemming te geven

Voor een referentieadres bij het OCMW:

 • Het verwijsdocument van het OCMW