Reistoelating Minderjarigen

Digitale aanvraag reistoelating minderjarig kind

Maak een afspraak

Als je reist met kinderen is het belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de benodigde identiteits- of reisdocumenten en anderzijds de ouderlijke toestemming.

De ouderlijke toestemming is een document dat ondertekend wordt door één van de ouders (geen stiefouder) of voogd en waarin men goedkeurt dat het kind ofwel alleen mag reizen ofwel mag meereizen met een derde (bv. grootouder, jeugdbeweging, sportclub ...). Dit document kan je verkrijgen bij de gemeente/stad waar jouw kind gedomicilieerd is. De handtekening van de ouder op dit document moet echter gewettigd worden, het is bijgevolg noodzakelijk dat de ouder zich persoonlijk aanbiedt met zijn/haar identiteitskaart.

Voorwaarden

Je moet wel weten wanneer je kind(eren) op reis gaat (juiste data), naar welk land en met wie of welke organisatie (juiste benaming).

Wat moet je meenemen?
  • De identiteitskaart